Khảo Sát - Kiểm Định Chất Lượng & Thiết kế Các Giàn Khoan Dầu Khí - Giải Pháp Web/ App Tương Tác 3D/360

Khảo Sát – Kiểm Định Chất Lượng & Thiết kế Các Giàn Khoan Dầu Khí

StarGlobal 3D là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ quét laser 3D thu thập dữ liệu đám mây điểm chính xác, đáng tin cậy từ hiện trạng thực tế công trình. Dữ liệu thu thập được từ máy quét có thể dựng lại mô hình 3D, kiểm định 3D và nâng cao khả năng quản lý tài sản 3D. Các chuyên gia của chúng tôi đã áp dụng công nghệ này vào khảo sát nhiều công trình dầu khí để phục vụ dựng lại mô hình 3D công trình giàn khoan dầu khí, phát hiện xung đột, mô phỏng thay thế mở rộng công trình, nhà máy thông minh và quản lý tài sản ảo.

Chúng tôi có thể cung cấp

– Các bản vẽ Outline plan 2D với các đường viền từ dữ liệu 3D đám mây điểm.

– Mặt bằng cao độ và mặt cắt ngang;

– Mặt bằng 3D;

– Mô hình 3D solid;

– Tài liệu hoàn công 2D;

– Tài liệu hoàn công 3D;

– Đám mây điểm 3D;

– Tour du lịch ảo thông minh quảng bá quy mô;

Kết quả và giải pháp được thiết kế riêng cho từng khách hàng.

 

Lợi ích

– Phương pháp nhanh chóng, chính xác, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí, cập nhật và duy trì các mô hình, bản vẽ và dữ liệu.

– Khảo sát từ xa mà không tiếp xúc với bề mặt;

– Thu thập dữ liệu từ những khu vực khó tiếp cận;

– An toàn – giảm rủi ro ở khu vực nguy hiểm;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • StarGlobal 3D: Xin chào quý Anh Chị, StarGlobal 3D sẵn sàng hỗ trợ ạ...

SG3D đang tư vấn... ...
028 7303 4879