Bảo tàng tương tác thông minh 3D/360

Tham quan 3D/360

Không gian di tích lịch sử văn hóa sau khi được số hóa cho phép nguời dùng tham quan thông qua internet mà không cần đến tận nơi. Cho phép ban quản lý di tích thiết kế các tour tham quan tùy theo từng mục đích

Số hóa showroom, tạo bản sao mô phỏng lưu trữ thông tin

Máy quét 3D sẽ tạo ra một bản mô phỏng sau đó lưu trữ thông tin số hóa trên server, giúp cho việc bảo quản dữ liệu an toàn, ứng dụng ngay khi cần thiết.

Quản lý và sử dụng mô hình 3D

Cho phép việc quản lý và sử dụng các mô hình 3D của công trình, hiện vật sau khi đã số hóa để phục vụ cho việc trùng tu, sửa chữa.

Khả năng tích hợp, mở rộng với các module phần mềm khác

Cho phép tích hợp với một số phần mềm khác có tính năng khác nhau, phục vụ nhu cầu của khách tham quan như đặt vé tham quan online.

Chức năng VR

Khách tham quan có thể sử dụng các loại kính VR khác nhau để trải nghiệm không gian một cách chân thực giống như đang hiện diện tại không gian thực tế.

Quản trị nội dung

Tính năng dành cho Ban quản lý, để quản lý giao diện phần mềm và các nội dung thể hiện bao gồm hình ảnh 360 độ, mô hình 3D/360, biểu tuợng điều hướng tham quan, các bài viết, video, nhạc…

Quản trị hệ thống

Tính năng dành cho Ban quản lý để thực hiện việc tạo mới hoặc xóa các tài khoản và phân quyền, phân cấp và quản lý hoạt động của các tài khoản đó. Ðịnh kỳ sao lưu, phục hồi dữ liệu đề phòng sự cố.

Bản đồ tổng thể các địa điểm tham quan nổi tiếng

Các địa điểm tham quan sau khi được số hóa có thể đuợc tích hợp trên phần mềm để hiển thị trên bản dồ 2D tổng thể. Qua đó cho phép người dùng có thể thấy đuợc tương quan vị trí giữa Di sản và các địa điểm du lịch khác.

Tính năng phần mềm

ĐĂNG KÝ NGAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *